Valgdagen mandag 11.september 2017

Valgurne2_web.jpg - Klikk for stort bilde

 

Alle med stemmerett til Stortingsvalget kan på valgdagen stemme i det valglokalet de er manntallsført - det som står oppført på valgkortet.

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført.
Alle skal manntallsføres der de var registrert som bosatt den 30. juni i valgåret.
 
Stemmegivningen skal foregå mandag 11.september fra kl. 09.00 - 21.00.
 
Valglokalet er på Tjøme kommunehus.
 
Du MÅ ha legitimasjon for å stemme!
 
Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.
 
Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.
 
 
 
 
Mer info kan du også finne her.

 

valg..png - Klikk for stort bilde

Sist endret 08.09.2017
Login for redigering