PRESSEMELDING TJØME KOMMUNE FYLKESMANNEN OMGJØR IKKE VEDTAK I BYGGESAK DER ANSVARLIG SØKER VAR RÅDMANNENS BROR

Fylkesmannen henvendte seg til Tjøme kommune 7. august 2017 med spørsmål knyttet til behandling av en byggesak der tiltakshaver var rådmann Christine Norums kusine og ansvarlig søker hennes bror.

Tenden Advokatfirma ANS konstaterte at det ikke var grunnlag for å omgjøre vedtaket fordi det var utelukket at rådmannens inhabilitet hadde påvirket vedtaket og tilkjennega dette i brev til fylkesmannen 18. august. Fylkesmannen har i brev 7. september sluttet seg til denne vurderingen og følgelig ikke tatt omgjøringsbegjæringen til følge.
 
- Dette var det eneste mulige korrekte utfallet av fylkesmannens behandling og
kommunen konstaterer at fylkesmannen slutter seg til kommunens egne vurderinger,
sier advokat Tor Erik Heggøy, som bistår Tjøme kommune.
 
Fylkesmannen mener imidlertid at det er grunnlag for sterk kritikk mot kommunen for
mangelfulle rutiner for habilitetskontroll, og ber om at det i alle fremtidige vedtak opplyser om
slik kontroll er foretatt.
 
- En kan nok ha synspunkter på flere sider av fylkesmannens kritikk og grunnlaget for
den. Men det er helt sikkert at habilitetsreglene er viktige og skal følges, og kommunen
har derfor allerede truffet tiltak som forebygger at denne type feil skal skje igjen, sier
Heggøy.
 
Kommunen noterer seg ellers at fylkesmannen ikke legger til grunn at rådmannen personlig
har deltatt i saksbehandlingen, slik flere har hevdet.
 
- Kommunen regner med at nå settes punktum for disse spekulasjonene, som er helt
uriktige og sterkt belastende, sider Heggøy
 
Fylkesmannens brev er lagt ut på kommunens hjemmeside (PDF, 438 kB).
 
***
Kommunens kontaktperson i saken er advokat Tor Erik Heggøy, Tenden Advokatfirma

ANS, tlf. 33 35 46 00 / 91 33 88 12, teh@tendenadvokat.no. 

Sist endret 07.09.2017

Se også

Login for redigering