Offentligjøring av formannskapsprotokoller fra møte 14.06.17 og 08.08.17

Flere har ønsket innsyn i protokollene fra formannskapets behandling av granskingsprosessen. Kommunen har funnet at slik innsyn kan gis og offentliggjør derfor begge de aktuelle protokollene. Det fremgår av disse at det foreløpig er satt av kr 1 000 000 til granskingen. Undersøkelsene er grundige og favner bredt. Det medgår derfor mye ressurser til dette og kommunen er forberedt på at det vil bli nødvendig med ytterligere bevilgninger. 

Sist endret 12.09.2017

Se også

Login for redigering